TELEFON: 
777882332

E-MAIL:        
joga999@volny.cz

  HLAVNÍ
PRÁVĚ TEĎ
AKCE
ZAČÁTEK
PRAVIDELNĚ
V PŘÍRODĚ
LETNÍ
GALERIE
PŘIHLÁŠENÍ

PODLE MOUDROSTI JÓGY JE VĚDOMÍ JE NAŠE NEJVĚTŠÍ A ZÁKLADNÍ DEVIZA.
PRAXE JÓGY JE O POZNÁNÍ A O PRAKTICKÉM POCHOPENÍ VÝZNAMU NAŠEHO VĚDOMÍ PRO NAŠI VYVÁŽENOST A HARMONII.

MOUDROSTI JÓGY

MANTRA PRO POSÍLENÍ OSLABENÉHO
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

MANTRA PRO POSÍLENÍ
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

MANTRA ÚCTY
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

VĚDOMÍ JE ENERGIE

EDDINGTON, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH VĚDCŮ SVÉ DOBY ŘEKL: "VŽDYCKY JSME SI MYSLELI, ŽE HMOTA JE NĚJAKÁ VĚC, ALE NYNÍ VIDÍME, ŽE JE NĚCO VÍCE. HMOTA JE NYNÍ VÍCE MYŠLENKOU, NEŽ VĚCÍ." EXISTENCE JE ENERGIE. VĚDCI OBJEVILI, ŽE POZOROVÁNÍ JE ENERGIE, POZOROVANÝ PŘEDMĚT JE TAKÉ ENERGIE. PŘI POHLEDU ZPĚT JSOU JIŽ MINIMÁLNĚ PĚT TISÍC LET ZNÁMY DALŠÍ POLARITY:PŘEDMĚT,POZOROVATEL,VĚDOMÍ,VŠE JE ENERGIE. TVÉ TĚLO JE ENERGIE, TVÁ MYSL JE ENERGIE, TVÁ DUŠE JE ENERGIE. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI NIMI? ROZDÍLY JSOU POUZE V JEJICH RYTMU, V DÉLCE VLN JEJICH VLNĚNÍ, A TO JE VŠECHNO

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

MANTRA JE ENERGIE

MANTRA GAJATRÍ:

MEDITUJME NA NEJVYŠŠÍ SVĚTLO, KTERÉ JE ZDROJEM TOHOTO VESMÍRU, KÉŽ PROZÁŘÍ NAŠE TĚLO I MYSL, PROUD SVĚTLA NAPLŇUJE A PROZAŘUJE CELOU NAŠI BYTOST
MANTRA MAMAVRTISDŽAJA:
TŘI BOŽSKÉ ENERGIE NÁM DÁVAJÍ ŽIVOT, REGENERUJEME VŠE CO JE PRO NÁS POTŘEBNÉ A BLAHODÁRNÉ, PŘICHÁZÍ OŽIVUJÍCÍ DÉŠŤ
MANTRA PRO VZDÁNÍ ÚCTY PŘEDKŮM:
MISTŘE, KTERÝ JMÉNO MÁŠ PATAŇDŽALI, KTERÝ JSI NÁM DAL JÓGU ... PŘIJMI MŮJ PROJEV ÚCTY TOBĚ, TOBĚ SALUTUJI
MANTRA ODEVZDÁNÍ SE
ODEVZDÁVÁM SE PÁNOVI TŘÍ SVĚTŮ, KÉŽ MĚ DOVEDE K BOŽSKÉMU POZNÁNÍ, KÉŽ MĚ OSVOBODÍ OD SMRTI I NESMRTELNOSTI, STEJNĚ JAKO UZRÁLÝ PLOD JE ODDĚLEN OD SVÉHO STONKU.

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PROBOUZÍME SVÉ VĚDOMÍ


DYNAMICKÁ VINYÁSA SESTAVA - NAPLNĚNÍ ENERGIJÍ DO KAŽDÉ BUŇKY TĚLA. 1 POZDRAV SLUNCI 1- VIDEO 1 A- VIDEO 1 B ZÁKLADNÍ VARIANTA POZDRAVU SLUNCI POUŽÍVANÁ V DYNAMICKÉM CVIČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY. 2 POZDRAV SLUNCI 2- VIDEO 2 A- VIDEO 2 B ROZŠÍŘENÁ VARIANTA POZDRAVU SLUNCI POUŽÍVANÁ V DYNAMICKÉM CVIČENÍ PRO POKROČILÉ.

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PRONIKÁME K PODSTATĚ

JÓGA NENÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽENÍ, ANI SOUTĚŽENÍ SE SEBOU SAMÝM. KDYBYCHOM JÓGU TAKTO OMEZILI, VSTOUPILI BYCHOM TAK NA NEBEZPEČNÉ POLE POSUZOVÁNÍ TOHO, CO JE LEPŠÍ A CO HORŠÍ, COŽ VE SKUTEČNÉ JÓZE NEMÁ MÍSTO. JÓGA JE SPÍŠ OSOBNÍM RŮSTEM A VÝVOJEM. JE AKCEPTOVÁNÍM VLASTNÍHO TĚLA AŽ DO KONEČNÉHO BODU, KTERÝ KAŽDÝ Z NÁS MÁME A KDE SE POTKÁME SE SVÝMI OMEZENÍMI, A ZE KTERÉHO MŮŽEME POKRAČOVAT DÁL, KDE MŮŽEME SVÉ TĚLO VYCHUTNÁVAT, SDÍLET A POZNÁVAT. JÓGA NENÍ ANI ASKEZÍ ČI UMRTVOVÁNÍM. NAOPAK, JÓGA PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ VELMI BDĚLÝ S VYROVNANÝM VĚDOMÍM SI REALITY, TEDY S VĚDOMÍM OKAMŽIKU TADY A TEĎ, A ŽIJE TEDY VELMI INTENZIVNĚ V KAŽDÉM OKAMŽIKU, MÍSTĚ ČI SITUACI, A TO BEZ ULPÍVÁNÍ A V KLIDU

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

VÍCE VNÍMÁME A VÍCE JSME


A CO KDYŽ SE MI OTEVŘENÍ NEPOVEDE ... NEBUDE TO CHYBA UČITELE !
( EDUARD TOMÁŠ: 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ )