TELEFON: 
777882332

E-MAIL:        
joga999@volny.cz

  HLAVNÍ
PRÁVĚ TEĎ
AKCE
SEMINÁŘE
PRAVIDELNĚ
V PŘÍRODĚ
LETNÍ
GALERIE
PŘIHLÁŠENÍPRAVIDELNOST JE TAJEMSTVÍM ÚSPĚCHU V JÓZE


HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PRAVIDELNOST JE NAŠE METODA

TÉMATICKY
CL1S*D1S*CL2S*NBS* CKS*US*D2S CL1SS*D1SS*CL2SS*NBSS* CKSS*USS*D2SS CL1SSS*D1SSS*CL2SSS*NBSSS* CKSSS*USSS*D2SSS

PŘEHLEDNĚ
CL-D-CK-NB-U

PŘEHLEDY V MÍSTECH
D*CK*CL*NB*U* DM*CKM*CLM*NBM*UM

REGENERAČNÍ
CLR1*CLR2*NBD1*UZ1* CLR1M*CLR2M*NBD1M*UZ1M

KLIDNÁ
CLZ1*DZ1*CLZ2*DZ2* CLZ1M*DZ1M*CLZ2M*DZ2M

DYNAMICKÁ
CLD1*DD1*CK1*CLD2* NBZ1*DD2*UD1* CLD1M*DD1M*CK1M*CLD2M* NBZ1M*DD2M*UD1M


LETNÍ ŠKOLY
ISIDA-PONDĚLÍ -DĚČÍN-ÚTERÝ -SKÁLA-PONDĚLÍ -POLEVSKO-SOBOTA -KLÍČ-NEDĚLE -
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PRAVIDELNOST JE NAŠE CESTA


PERMANENTKA PRO PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
PERMANENTKA PRO NÁVŠTĚVY KURZŮ:

KARTA PRO PŘIHLÁŠENÍ SE NA KURZ:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: KAŽDÝ ÚČASTNÍK V PLNÉM ROZSAHU ODPOVÍDÁ ZA SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV A ZPŮSOBILOST KE CVIČENÍ. JAKÁKOLI RIZIKA A PŘÍPADNÉ ŠKODY SPOJENÉ S NERESPEKTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH OMEZENÍ NESE VÝHRADNĚ ÚČASTNÍK CVIČENÍ.
KARTA PRO PŘIHLÁŠENÍ SE NA KURZ S DŮVODEM:

KARTA PRO PŘIHLÁŠENÍ SE NA KURZ S E-MAILEM:

MŮŽEME - ZVÝŠIT VLASTNÍ SÍLU - ZLEPŠIT POHYBLIVOST - UZDRAVIT SE Z NEMOCI - HLOUBĚJI SI UVĚDOMIT TĚLO - PORADIT SI SE STRESEM - NALÉZT VNITŘNÍ KLID - NAUČIT SE HOSPODAŘIT SE SVOU ENERGIÍ - POZNAT SEBE.
NENÍ VĚTŠÍHO PŘÍTELE, NEŽLI VLASTNÍ VĚDĚNÍ
( GHÉRANDASAMHITÁ).
VÝZO:
VYSVĚDČENÍ:
VYSVĚDČENÍTOP:
VYSVĚDČENÍTOP7:
VYSVĚDČENÍTOP8:
VYSVĚDČENÍTOP9:
VYSVĚDČENÍTOP2019:
VYSVĚDČENÍ2019:
POSTŘEHY17:
POSTŘEHY18:
POSTŘEHY19:
POSTŘEHY20:
SEZNAM:
VYUŽITÍ MÍSTA DOC:
NENÍ VĚTŠÍ SÍLY, NEŽLI MÁ JÓGA
( GHÉRANDASAMHITÁ).

MOHL BYSTE MI DÁT NĚJAKOU VŠEOBECNOU DUCHOVNÍ INSTRUKCI ? HLEDEJ SÁM SEBE !
ALE TU JÁ ZNÁM, TO PŘECI NEUSTÁLE DĚLÁM,JÁ MYSLÍM NĚCO VÍCE KONKRÉTNĚJŠÍHO . NAJDI SÁM SEBE !
ALE TO Z TOHO PŘECI PŘIROZENĚ VYPLÝVÁ. JÁ MYSLÍM NĚCO OPRAVDOVÉHO ! BUĎ SÁM SEBOU !
( EDUARD TOMÁŠ: 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ )