TELEFON: 
777882332

E-MAIL:        
joga999@volny.cz

  HLAVNÍ
PRÁVĚ TEĎ
AKCE
ZAČÁTEK
PRAVIDELNĚ
V PŘÍRODĚ
LETNÍ
GALERIE
PŘIHLÁŠENÍ

FILOSOFIE JÓGY JE VELMI JEDNODUCHÁ.
JEDNODUŠE POVAŽUJEME VESMÍR A NÁŠ ŽIVOT ZA PLNĚ HARMONICKÝ,
NAŠÍM ÚKOLEM JE POUZE PŘIJMOUT TUTO HARMONII JAKO SVOJÍ.

FILOSOFIE JÓGY

KTEROU TECHNIKU POKLÁDÁTE ZA NEJLEPŠÍ ? TU, KTERÁ ŽÁKU MŮŽE NEJVÍCE POMOCI !
( EDUARD TOMÁŠ: 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ )
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

JÓGOVÁ FILOSOFIE ŘÍKÁ, ŽE VŠECHNY NAŠE ÚROVNĚ MAJÍ STEJNOU PODSTATU A JSOU NA STEJNÉ CESTĚ

PRAXE JÓGY PODLE KRIŠNAMAČARJI VYCHÁZÍ Z TRADIČNÍ JÓGOVÉ FILOSOFIE, KTERÁ VYSVĚTLUJE, JAK RADOST NA ÚROVNI POHYBU PŘENÉST DO VYŠŠÍCH ÚROVNÍ A PROČ JE TO PRO ČLOVĚKA TOLIK PŘÍNOSNÉ. HLAVNÍ MYŠLENKOU JE SPOJENÍ RŮZNÝCH ÚROVNÍ EXISTENCE ČLOVĚKA DO HARMONIČTĚJŠÍHO CELKU. NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH SVÉ EXISTENCE SE ZASTAVUJEME PŘI PRŮCHODU OSMIDÍLNOU CESTOU OSOBNÍHO ROZVOJE
HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

CVIČENÍM JÓGY REALIZUJEME OSM STUPŇŮ DUCHOVNÍ CESTY

JÓGA JE PODLE KLASICKÉ FILOSOFIE PŘEDSTAVENÉ MUDRCEM PATAŇDŽALIM V JOGASUTRÁCH POSTAVENA Z OSMI PILÍŘŮ CESTY DUCHOVNÍHO ROZVOJE, KTERÉ ADEPT JÓGY POSTUPNĚ REALIZUJE.1.VZTAH K OKOLÍ: JAMA - SEBEOVLÁDÁNÍ, 2.VZTAH K SOBĚ: NIJAMA - ŘÁD, 3.VZTAH KE SVÉMU TĚLU: ÁSÁNY - TĚLESNÉ POLOHY, 4.VZTAH K ŽIVOTNÍ ENERGII: PRANAJÁMA - HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, 5.VZTAH KE SVÉ MYSLI: PRATJAHÁRA - ABSTRAKCE, 6.VZTAH KE SVÉ OSOBNOSTI: DHÁRANÁ - SOUSTŘEDĚNÍ, 7.VZTAH KE SVÉMU VĚDOMÍ: DHJÁNA - MEDITACE 8.VZTAH K VESMÍRU A K JEHO HARMONII: SAMÁDHI - HARMONICKÝ STAV BEZ NEJMENŠÍHO NAPĚTÍ

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PŘI CVIČENÍ JÓGY SE DOPORUČUJE RESPEKTOVAT SEDM DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ

ÚSPĚCH V JÓZE PŘEDSTAVUJE VZOR PRO ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ. ZÁKLADNÍ PRINCIPY JÓGY PODPORUJÍ NAŠI VYROVNANOST, PRUŽNOST A VITALITU PRINCIP 1. NOŘÍME SE DO ČISTÉHO BYTÍ, PRINCIP 2. BEREME SI A DÁVÁME, PRINCIP 3. NAŠE AKCE PŘINÁŠÍ ODEZVU, PRINCIP 4. HLEDÁME NEJMENŠÍ ÚSILÍ, PRINCIP 5. SLEDUJEME SVŮJ ZÁMĚR, PRINCIP 6. ODPOUTÁME SE OD NEPOTŘEBNÉHO NAPĚTÍ, PRINCIP 7. NACHÁZÍME SOULAD SAMA SE SEBOU

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

CVIČENÍ JÓGY POZITIVNĚ OVLIVŇUJE RŮZNÉ ÚROVNĚ ŽIVOTA, KTERÉ MAJÍ RŮZNÉ VRSTEVNICE

SE ŽIVOTNÍ ENERGIÍ ZACHÁZÍME RŮZNĚ NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH SVÉHO ŽIVOTA. TAKTO JSOU ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ A VRSTEVNICE PODLE MUDRCE ŠANKARY USPOŘÁDANÉ: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NAŠEHO ŽIVOTA JE HRUBOHMOTNÁ - JE TO VRSTEVNICE EKOSYSTÉMU, VRSTEVNICE TĚLA A VRSTEVNICE ENERGIE TĚLA. DALŠÍ ÚROVEŇ NAŠEHO ŽIVOTA JE JEMNOHMOTNÁ - JE TO VRSTEVNICE MYSLI, VRSTEVNICE INTELEKTU A VRSTEVNICE EGA. NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ NAŠEHO ŽIVOTA JE KAUZÁLNÍ - JE TO VRSTEVNICE OSOBNÍHO VĚDOMÍ, VRSTEVNICE KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ A VRSTEVNICE VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. UČENÍ JÓGY DOPORUČUJE VŠECHNY VRSTEVNICE SVÉHO ŽIVOTA UDRŽOVAT VE VZÁJEMNÉ ROVNOVÁZE

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

SRDCEM JÓGY JE LEPŠÍ SPOLUPRÁCE SE ŽIVOTNÍ ENERGIÍ, KTERÁ SE PRO RŮZNÉ VRSTEVNICE SHROMAŽĎUJE DO ČAKER

SEDM ČAKER ODPOVÍDÁ ZÁKLADNÍM ŽIVOTNÍM ENERGIÍM POTŘEBNÝM PRO NAŠI EXISTENCI V ZÁKLADNÍCH VRSTEVNICÍCH ŽIVOTA. ČAKRY JSOU KŘIŽOVATKY RŮZNĚ JEMNÝCH ENERGIÍ. PRO HARMONII ŽIVOTA JE DŮLEŽITÁ PRŮCHODNOST ČAKER PRO TYTO ENERGIE. DŮLEŽITÁ JE I VZÁJEMNÁ NAVÁZANOST A SPOLUPRÁCE ČAKER.

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

ČISTOTA A PLNOST NAŠICH VRSTEVNIC SE PROMÍTÁ DO NAŠÍ AURY

SEDM ENERGETICKÝCH TĚL. SEDM ZÁKLADNÍCH ČAKER NAPÁJÍ ENERGIÍ SEDM ZÁKLADNÍCH ENERGETICKÝCH TĚL NAŠÍ BYTOSTI. SEDM ENERGETICKÝCH TĚL JE SEDM CEST KE KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI SE SVĚTEM

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PRO ÚSPĚCH V JÓZE SE DOPORUČUJE RESPEKTOVAT ETICKÉ ZÁSADY NAZVANÉ JAMY A NIJAMY,KTERÉ PLATÍ PRO CVIČENÍ JÓGY I PRO ŽIVOT JAKO TAKOVÝ

ETICKÉ ZÁSADY - JAM A NIJAM - JSOU TU JAKO DOBROVOLNÉ KROKY VE VLASTNÍM ŽIVOTĚ ALE TAKÉ JAKO PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚCH V JÓZE. JAMA - VAROVÁNÍ –ÚČINĚJI SMĚŘUJTE ENERGII 1. JAMA – NEŠKODIT - AHINSA - NEŠKOĎTE, ŠKODÍTE SAMI SOBĚ. 2. JAMA – NELHAT - SATJA - NELŽETE, LŽETE SAMI SOBĚ. 3. JAMA – NEKRÁST - ASTÉJA - NEKRAĎTE, KRADETE COSI SAMI SOBĚ. 4. JAMA – NEZÁVISET - BRAHMAČÁRJA - NEZÁVISET JE JEDINÁ PRAVÁ SVOBODA. 5. JAMA – NEHROMADIT - APARIGHARA - HROMADĚNÍ SKRÝVÁ TO, CO JE DŮLEŽITÉ . NIJAMA - DOPORUČENÍ – VNESTE DO SVÉHO ŽIVOTA PRAVIDELNOST A RYTMUS 1. NIJAMA – ČISTOTA - ŠAUČA - ČISTÍ UŽ JSME, UVNITŘ. 2. NIJAMA – SPOKOJENOST - SANTÓŠA - ZŘÍCI SE NEZNAMENÁ TRPĚT. 3. NIJAMA – SEBEKÁZEŇ - TAPAS - STAŇTE SE DIVÁKEM. 4. NIJAMA – VZDĚLÁNÍ - SVÁDHJÁJA - NASMĚŘUJTE SVOJI ENERGII. 5. NIJAMA – HARMONIE – ÍŠVÁRA PRANIDHÁNA - POHYBUJTE SE SMĚREM K CELKOVÉ HARMONII SE SVĚTEM

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

PRVNÍM ETICKÝM DOPORUČENÍM JE ČISTOTA A PRVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ NAŠÍ BYTOSTI NÁM UMOŽŇUJE NÁŠ DECH

CESTA K OČIŠTĚNÍ TĚLA,DUŠE I MYSLI NĚKTERÉ PRANAJÁMICKÉ TECHNIKY JSOU ZAMĚŘENÉ NA OČISTU RŮZNÝCH ÚROVNÍ NAŠÍ BYTOSTI

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

HLAVNÍM ŮKOLEM ŽIVOTA JE PODLE JÓGOVÉ FILOSOFIE MÍT DOSTATEK ŽIVOTNÍ ENERGIE

PRANAJÁMA JAKO ČISTĚ JÓGOVÁ TECHNIKA NÁM OTVÍRÁ CESTU K NAŠÍ ŽIVOTNÍ ENERGII. PRANAJÁMA NÁM UMOŽŇUJE LÉPE HOSPODAŘIT SE ŽIVOTNÍ ENERGIÍ.PRANAJÁMA JE SRDCEM JÓGY

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

JÓGA NÁM PŘI PRAVIDELNÉM PROVÁDĚNÍ OTVÍRÁ CESTU K LEPŠÍMU VNÍMÁNÍ REALITY

MEDITACE VEDE K LEPŠÍ AKCEPTACI SEBE SAMA. CIVILIZAČNÍ VYMOŽENOSTI NEMOHOU ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU SMYSLU NAŠEHO ŽIVOTA. MUDRC PATAŇDŽALI VYSVĚTLUJE - NEUSTÁLÁ ZAMĚSNANOST MYSLI NÁM NEDOVOLUJE PROŽÍVAT ŠTĚSTÍ, ŠTĚSTÍ A VNITŘNÍ TICHO DOKÁŽEME VNÍMAT POUZE S KLIDNOU MYSLÍ. MEDITACE PRO KOZOROHA, PRO LVA, PRO VODNÁŘE, PRO RYBY, PRO BERANA, PRO PANNY. PROTOŽE PRAVÝ ÚČEL ŽIVOTA JE OBDIV ( OSHO )

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

SVĚT, ŽIVOT, NAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTU, VŠE MŮŽEME VIDĚT BEZ ZÁVOJE PŘÍMO A ČISTĚ

MEDITACE JE OBJEVENÍ PŘÍTOMNOSTI. ZKUSÍME VŠE AKCEPTOVAT TAK, JAK TO JE, BEZ JAKÉHOKOLIV SROVNÁVÁNÍ A HODNOCENÍ. MUDRC OSHO VYSVĚTLUJE - ANI BOJEM ANI ÚTĚKEM NEVYŘEŠÍTE ODPOUTÁNÍ OD PROTIVNÍKA. NEBOJUJTE ANI NEUTÍKEJTE, BUĎTE POUZE BDĚLÍ A POZORNÍ. AŤ SE DĚJE COKOLI BUĎTE TOHO SVĚDKY. TO JE TAJEMSTVÍ MEDITACE. MEDITACE PRO ŠTÍRA, PRO VÁHY, PRO BÝKA, PRO BLÍŽENCE, PRO RAKA, PRO STŘELCE. PROTOŽE MEDITACE JE PŘÍTOMNOST,ČISTÁ PŘÍTOMNOST ( OSHO )

HARMONIE S VESMÍREM - TO JE TAJEMSTVÍ JÓGY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ÚKOLEM JÓGY SE JEVÍ JEJÍ VLIV NA ROZVOJ NAŠEHO VĚDOMÍ, KTERÉ DOSAHUJE ČISTÉ HARMONIE.
KE CVIČENÍ JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ I MANTRY, KTERÉ ČISTÍ NAŠE CVIČENÍ JAKO TAKOVÉ

HLEDÁME LEPŠÍ ROVNOVÁHU PRO DVA ZÁKLADNÍ PROTIPÓLY V NÁS - PRO ABHJÁSU A PRO VAIRÁGIJU. KAŽDÁ ČINNOST PŘI CVIČENÍ JÓGY SMĚŘUJE K LEPŠÍ HARMONII NAŠICH PROTIPÓLŮ, K LEPŠÍ HARMONII NAŠEHO VĚDOMÍ

POČÍTÁ JÓGA S MILOSTÍ BOŽÍ ? VELKÁ MILOST BOŽÍ JE TU PRO NÁS TÍM, ŽE MÁME JÓGU !
( EDUARD TOMÁŠ: 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ )