TELEFON: 
777882332

E-MAIL:        
joga999@volny.cz

  HLAVNÍ
PRÁVĚ TEĎ
AKCE
ZAČÁTEK
PRAVIDELNĚ
V PŘÍRODĚ
LETNÍ
GALERIE
PŘIHLÁŠENÍ

GENIÁLNÍ ŠRI TIRUMALAI KRIŠNAMAČARJA

CVIČENÍ JÓGY PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ SEBE

KLIDNĚ I DYNAMICKY

ŠRI TIRUMALAI KRIŠNAMAČARJA PRO NÁS OBJEVIL, ŽE PODSTATA HARMONIE ŽIVOTA JE UKRYTA V HARMONII MEZI KLIDEM A POHYBEM
METODA JÓGY PODLE KRIŠNAMAČARJI JE POVAŽOVÁNA ZA MOCNÝ NÁSTROJ, KTERÝ OBYČEJNÝM LIDEM POMÁHÁ ČELIT STRESU MODERNÍHO ŽIVOTA. JEDINOU PODMÍNKOU PRO ÚŽASNÉ OBOHACENÍ SVÉHO ŽIVOTA TOUTO JÓGOU JE JEJÍ PRAVIDELNÉ PRAKTIKOVÁNÍ.
JÓGA PODLE KRIŠNAMAČARJI VZCHÁZÍ Z TRADICE HATHAJÓGY A PRANAJÁMY. ZVLÁŠTNOSTÍ JÓGY PODLE KRIŠNAMAČARJI JE, ŽE MÁ SVOJI KLIDNOU I DYNAMICKOU TVÁŘ. JE TU JÓGA, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBUJE KONKRÉTNÍMU CVIČENCI JÓGY. GENIÁLNÍ JOGÍN ŠRI TIRUMALAI KRIŠNAMAČARJA SESTAVIL SVŮJ SYSTÉM PRO PRAKTIKOVÁNÍ JÓGY TAK, ABY JEJ MOHLI SNADNO PRAKTIKOVAT NORMÁLNĚ PRACUJÍCÍ LIDÉ. PRAKTIKOVÁNÍ JÓGY PŘINÁŠÍ LIDEM ÚSPĚCHY V OBLASTI ROZVOJE OSOBNOSTI A OSOBNÍHO ZDRAVÍ. ŠRI TIRUMALAI KRIŠNAMAČARJA NIKDY NECESTOVAL PO SVĚTĚ, JEHO JÓGA VŠAK ANO. ZAŘÍDILI TO KRIŠNAMAČARJOVI ŽÁCI, MEZI NĚŽ PATŘÍ TAKOVÍ UČITELÉ JAKO ŠRÍ K. PATTHABHI JOIS, B. K. S. IYENGAR, T. K. V. DESIKACHAR ČI INDRA DEVI. ŠRI TIRUMALAI KRIŠNAMAČARJA VYTVOŘIL MODERNÍ JÓGU. CO SE ZMĚNILO JE DŮRAZ NA OBYČEJNÉ BYTOSTI S BĚŽNÝMI STAROSTMI. KRIŠNAMAČARJOVA JOGA NENÍ PRO MNICHY A ASKETY. JEHO DŮRAZ NA INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ OBYČEJNÝCH LIDÍ ZPŘÍSTUPŇUJE ÁSÁNY MILIÓNŮM LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ SLOVY T. K. V. DESIKACHARA:
„CVIČÍTE JÓGU ABYSTE MOHLI ŽÍT SVŮJ ŽIVOT, NE NAOPAK.“

KLIDNĚ I DYNAMICKY, TEORETICKY A PRAKTICKY


POMOCÍ JÓGY BUDETE ZDRAVÍ. POMOCÍ JÓGY BUDETE ŠŤASTNÍ A BUDETE SAMI SEBOU...
JÓGA JE PROSTĚ GENIÁLNÍ !

CVIČENÍ JÓGY PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ
JÓGA UMOŽŇUJE OBYČEJNÝM LIDEM ŽÍT NEOBYČEJNÝ ŽIVOT V HARMONII
( ŠRÍ TRIUMVALAI KRIŠNAMAČARJA )
MÁM MNOHO ŽÁDOSTÍ, VÁŠNÍ A TUŽEB, BOJUJI S NIMI ALE ZATÍM NADE MNOU VŽDY ZVÍTĚZILY, CO MÁM DĚLAT ?
BOJOVAT DÁL !
( EDUARD TOMÁŠ: 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ )